Network Ten Header

ୠ ⮢ 拉୮

2006-07-02 20:26:00
ୠ ⮢ 拉୮ ३᪮ ஢  騢 ᮡ⢥ । 拉୮ ᤥন ஭⥫ 楫.

⢥饥  ࠭ 樠쭮 ᥢப३᪮ ⢮ KCNA.

 , "஢஢ 拉 楫 襭 ⠡쭮". ⢥ত , ३᪮ ஢ ࠭ ᪫⥫쭮 ⮬, ୠ ᯮ 묨 ।⢠ ᤥন, । ⢮ Reuters.

᫥  楫 ᮮ饭 ⮢ ⠭ ᥢப३᪮ ᪮ ࠪ "-2" ࠤᮬ ⢨ 6700 ஢. । ஢ ॣ ⮬ , ਪ᪠ ⢥⨫ ⪠.

१ द ॡ ॣ ஭ ଠ, ⨥ , ᨨ, २, ⮫쪮 .

業 ਪ᪨ ᯥ⮢, ୠ ᯮ ⢮ 㦥 ⮭ 13 拉 冷. 諠 ࠭ 拉୮ 㦨  ᥡ 拉୮ ঠ, 拉 ⠭ ࠭ ஢.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.