Network Ten Header

᮫⢮ ᮢ⮢ ᨨ

2018-07-09 07:04:04
᫠ ᨨ ⪫ ࠢ ࠫ쭮 ࠧ뢠⥫쭮 ࠢ (), ⢮訬 ⢥䨭 祩 祬 ⡮, ᫥ 뫠 ⠭᫠ ᮢ, ᮢ⮢ ᪮४஢ ᨩ , 㤠 .

ࠢ । 祬 -ࢠ ᬠਢ ࠧ⨫ ᮡ⢥ ⢨ 䠪⮢ ⠪ 뢠 " ஢ 䠪⮢ ". 1- ⢨⮢ ਢ ࠭, — ᮤঠ ᪨ ଠ .

" ࠢ ਭ, . , ᨨ ⨪ ", — ᠫ 㤭 譥᪮ ⢠ ⢨.

⠫ ᨩ᪨ ॣ ᫥ ஢ ⠬ 2014 ७㬠, ஬ 96, 77% 襤 롮 㡫 95, 6% ⥫ ⮯ ᪠ 宦 ⠢ ᨨ. ७ ⠫ ⢥⮬ ᯥॢ ࠨ, ந襤訩 䥢ࠫ 2014 . ᪢ ࠧ 﫠, ⥫ ஢ ⤠ ᢮ ᮥ ᨥ ᪨ ⥬, ᮮ⢥⢨ ୠ樮 ࠢ ⠢ . १ . . ⨭, 묠 " ⥫쭮 ".

ୠ ⡮ 㨪 1/4 䨭 ਨ 㯨 ࢠ⨨, ⠫ ᫥ 䨭⮬ ୨. ᭮ ⥫쭮 ६ 稫 ⮬ 2: 2. 訩 १ ᨩ᪮ ᡮ୮ 祬 ਨ.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.