Network Ten Header

砫 ᯠᥭ ⥩

2018-07-08 08:04:05
ॢ ᭮ 誮쭨 ⡮쭮 ७, ஢ - 堬 㠭 ᥢ୮ , 砫, ᪠ ⠡ ᯠ⥫쭮 樨 ஭ᠪ ⠭.

ᮣ᭮ , 10: 00 ⭮ ६ (06. 00 ) 13 , ᫥ ࠦ 㡥 ࠭ ⠨᪨ , ⠪ 殢, ࠢ 쭨 .

室 ⥩ ᮢ⭮ ࠬ 孮 ᫥ 21. 00 ⭮ ६ (17. 00 )." 㯨 , 㦥 , 襩 ⮢, ࠢ ॢ ᭮ ⨬ 㦥 : ᨫ騥 , 騩 ॣ 横, ஬ ।ॣ ⥮஫, 祭 襬, ᠬ , 㢥 ஢ . ⮩ 稭 㯠 ᥣ ", —  .

堭 ᢮ ᫮ ⥬, 殮 㤥 ஢ 䨭 ᯮ⮢ 樨.

࠭ 﫮, 室 堬 㠭 㤠 ᯮ⮢, ६ த⥫ த⢥ ⥩ ஢ .

室 ⥭, ࠭ ᢮ 㤮 , ᫨ ஧筮 ⨪ . 頤 । 堬 㠭 堫 13 設 ᪮ன , 﫨 ⮢ 殮 ᥩ ᪮-ᯠ⥫쭮 樨.

12 ⪮ ⭮ ᪮ ⡮쭮 ७ 祧 23 . 諨 ᥬ஢ 堬 㠭 १ 室 - . த 10 . ७ 뫨 묨, ᫠訬 .

᭮ ९⢨ ॢ ᭮  㧪 ⮯ ⪨ ⨪஢ 室 , , 㬥騬 , 㤥 ८ ᭠殮. ᢮ । 맢 ⡮⮢ 뤢 ࣠権 SpaceX Tesla .

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.