Network Ten Header

⠭᪨ ૠਨ ਧ ࠭ ⥫쭮 RT

2018-03-13 01:04:07
᪮쪮 ⠭᪨ ૠਥ ਧ ࠢ⥫⢮ ࠭⥫ ⭮⥫쭮 ⥫ RT, 뢠 業 頭 ⠭, ᫥ 㯫 ६- १ ⥬ ࠢ -㤭 ࣥ ਯ.

饭 אַ ⢥, 筨, 㤨 ૠﬨ ⭮⥫쭮 ।.

। ૠਥ ஧砫 ᫥  , " ᮪ ⥯ ⭠ " ⭮ ࠢ - ࣥ ਯ ࢭ-ࠫ᪨ ⢮.

⢥ 1- , 筨, 頭 ⥫ ૠ ࠧ頥 ⥭樨 樨 ૠ. ⮬ ⢥⨫ 筮 業 RT, ⬥⨢ , ⠭᪮ ࠢ⥫⢮ ।  " " ⮣, ⢥ ᨨ ⭮襭 ਯ.

⢠ ࠭ ᨩ᪮ 樨 ᮮ饭 ਯ " મ ⠭᪮ ૠ ", 㪠 砫 । ଠ樮-᪮ , 饩 ஢樨. ० 㪮⥫ . . ⨭ ᮢ ⠭栬 ࠧ ࠢ ਯ , । ⥬ 㦤 ந⢨ ᨥ.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.