Network Ten Header

筮 砫 ⮫

2018-03-12 11:04:07
筮 砫 ⮥ ⨢ﭨ ࠧ묨 㯯஢ ⮢, ᪠ 㯮祭 ਬ७ ࠦ ஭ ࠫ- 娭.

뫮 ᫥ ॡ ࠧ " -嬠 " " - " * ᫥饣 㦤 뢮 ࠩ.

" 㫨 童 , ⥫ ᪠ ⨥, ⮡ 砩묨 ௥訬 ⢨ ", — 筨 娭. 筠 ⠥ ᫥ ⮢ ⮢ ਩᪮ ࠡ᪮ 㡫, ஫ 㯯஢ " -᫠ " *, " - " *, " - " *. ⮣ ࠩ ਮ᪨ ࣠ ஢ ५ ࠨ 業 ਩᪮ ⮫. ⠬ 祭 ਫ ᫥ .

᫥ 襭 筮 㬯. 室 ࠦ ⮢ ࠡ 㬠 ਤ — ᥫ 㭪 堩 -䥤 . ࠩ 諨 52 ⥫ ࠡ, 26 — . 饥 ६ த ஢ 室 㬪ਤ 筮 , ⥫ .

*᪠ ࣠, 饭

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.