Network Ten Header

稭 襭 -148

2018-02-13 17:04:06
ந⢨
㤠⢥ 樮 稫 ஢ ࠬ᪮ ᠬ -148, 稭 .

ଠ樨 , " ᮡ " 砫 ࠧ ।⥫쭮 १ ᫥ 뢠 1300 ஢ ᪮ 465-470 ஢ .  宦 ᪮ 1 ( ࠬ஢) (1) 稪 3 (3, १ࢭ).

।⥫ த஢, ந - ᪮ . 訡 ਡ஢, ⭥ ᥣ, 뫠 易 " (ਥ — ।.) 몫祭 ﭨ ⥬ ॢ ". -148 " ⮢᪨ " ᪢ — ࠧ १ ᪮쪮 ᫥ ய . 訫 71 祫, ⠪ । 65 ᠦ஢.

" ⮢᪨ " , -148 襫 ⠭ ஢ ࠢ. ⮬ ଠ ਮ⠭ -148, ६ 㣨 ᠬ⠬. ⥫ ᪠ " ⮢᪨ ", 襭. 㦤 ᮣ᭮ 㭪 " 襭 ࠢ ᯫ樨 譮 ࠭ᯮ, 襬 ᬥ 2- ".

-148 ࠧ⥫ 頤 ਤ ஢. 13 䥢ࠫ ᬮ ࠡ⭨ ᫥⢥ ࣠ ਬ⮢. 뤥 ᪮ ᯨ ⥫ ⮢ ᭥室. ⥫ 㦥 諨 ࠣ⮢ ⥫ 譮 㤭. ࠣ ࠧ襣 ᠬ ࠢ 쭥襩 ᯥ⨧ 㪮᪨.

ࠢ⥫⢥ , ᥬ . 㡫. , ⠪ । , ⥩.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.