Network Ten Header

ᥭ ਧ ࠬ ᠭ樨 ⨢ ᨨ

2018-02-13 10:04:06
3 ᥭ ᪮ ⨨ १, 줠 ࠬ ᢥ ⨢ ᨨ, ନ ୠ ⨪.

ࠬ 㬥 ⠫ ᥭ न ( ਫ), த () (-). , ஥ , 襤襬 ᫠ ⥬ ᠫ ࠬ, । 易⥫쭮 ࠭祭.

" ⮪ 쥧, 뢠 । 殬  ᭮ 㤠⢥ ᭮  , ॢ, ⠪ த ", — ⬥砥 襭. ⮬ 襤襣 ࠬ ᠫ ஥ " ⨢⢨ ⨢ ਪ ।⢮ ".

ﭢ ਪ᪨ ⢮ 䨭ᮢ " ६᪨ ᮪ ", ⮢ ᭮ ⥫ ⮬. 諮 ᨩ᪮ 㪮⢮ 㯭 ᬥ — 祫. ᮪ ⮬᪮ , 祭 ७ ࠭祭 㤥 ਭ ⤥쭮.

㪮⢥ ⥪ " 㦥⢥ 蠣 ", 襭 ᫠.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.