Network Ten Header

砫 ஢ 騪 -148

2018-02-12 18:04:06
ந⢨
ᯥ 㭠த 樮 ⤥ 砫 ⢠ 騪 ࠧ襣 -148, 㢥 ୥ ।⠢⥫⢥ ⤥.

⠢ 饭 㫨 ᠬ楢 — 祢 ࠬ᪮. ભ㫨, 騪 ᨫ쭮 ० ﭨ 㤥 ⭮ ⮫쪮 ᫥ . 襭 ᠬ

-148 " ⮢᪨ " ᪢ — ࠧ १ ᪮쪮 ᫥ , ᠫ 室 65 ᠦ஢ 童 . 訫 .

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.