Network Ten Header

ঠ 堨 袨

2018-02-12 17:04:06
易 -१ 㧨 堨 袨, ᪠ ⭨ ⨪, த ࠭ 客 ਩ ॢﭪ.

" אַ ᥩ ⨫ ⠭ … ࠭ " 㭨 " ", -  ॢﭪ.

ᮣ᭮ , ᯥ歠. த ࠭ , 㤠 㢥 袨. 袨 祭 ᪮-ࠨ᪮ ࠭ 砫 ᥭ.

樮 㦡 ⥫ ।⠢ 袨 , 㦤饣 ⥫쭮 . ਧ 襭 ⨬. 袨 ⮢ न, 樮 ⢥न 襭. ⨪ 樮 客 ࠨ.

砫 䥢ࠫ ⢠ 樨 ७ ᪠, ப த ࠤ樮 ஢ ⭮⥫쭮 袨.

⨪ ⠥, ᪨ ஢. 뢠 袨, ࠤ 㧨 ਢ ᮢ ⠬ ࠨ. 㧨 -१ 筮 ᪮쪨 㣮 . ࠧ ᨫ 뤠 袨.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.