Network Ten Header

ᠭ樨 ⨢ ᨨ 50 祫, ""

2018-01-12 08:04:06
⭨ ⠪ 뢠 ६᪮ , ⠢ ண 饥 ६ 㤨 設⮭, 浪 50 ᮪ ப⮢ ।ਭ⥫, " ਡ 襬 㪮 " ᨨ. ⭮ " ᠭ ", 㪠뢠 " 筨 ࣠ , ࠡ騥 ⭮ 㬥⮬, ॠ樨 ⨪ ⭮⥫쭮 ᨨ ".

᫮ " ⨢⢨ ⨢ ਪ ।⢮ ", 祭 易 ⮫쪮 稭 ᬥ, 童 ᥬ. , ᯨ᮪ 300 祫. ⮬ ᮡᥤ .

० ⢠ 䨭ᮢ ⨢ 稭 ᪠, 設⮭ 㤨 ᨩ᪨ ﬨ ६ " ⨢⢨ ⨢ ਪ "." (ᠭ樨 – ਬ. .)  襥 ६ ", —  . ⮣, ந宦 㣮㤠⢥ ࣠権 ࣠権, ஫ ᨨ, ।⠢ 㪮 樠, 㪠 ꥬ 㡥 ᮡ⢥, ⠪ ࠧ㧭 ⠡ ஭ ᨩ᪨ , ᪨ ﭨ, 㣮㤠⢥ ࣠権 祢 ᥪ ਪ᪮ .

" ६᪨ " 易 祭 29 ﭢ.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.