Network Ten Header

⭮襭 - ਩ 㤨 ࠭ ਯᮢ

2018-01-11 16:04:08
⢥ 㤨 ⭮⥫쭮 - ਩ થ — 쭮 ࠭ ਯᮢ, ᪠ ᫥⥫ 㤠.

ᮣ᭮ , 襣 㡫 㦨 ஭." । ப ", —  ᫥⥫.

饥 ६ થ ࠧ頥 筨⢥. ⥫ , १ ७ 稫 ।⥫ 䠡ਪ " 襢᪠ " ਢ 235 . 㡫 ஢⥫⢮. થ ਧ. , ᤥ, ᫥⢨ ⠥ ⪮, ॠ쭮 — ᪠.

襤襬 ᮤঠ ࠦ ࠭ થ 죨 — 60 . 㡫. 襣 㪮⥫ ਩ , ⮫쪮 ਭ , ⠫쭮 ਭ 㣨 , .

થ 㡫 ५ 2017 . ᠭ 䥥.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.