Network Ten Header

⥫ 堢襣 室 ᪢ ⮡ ᯨ⠫஢

2017-12-26 11:04:05
⥫ ⮡, 堫 室 ⮫ ᨨ, ⨫ 쭨.  訩 魨 砫쭨 ᪮᪮ ⢥ ⤥ .

稭 ࠧ頥 ⮫ 쭨. 稭 ᯨ⠫樨 뢠. ⥫ ࠧ襭 祩, ⮡ ⥫.

饥 ६ ஢ ᫮ ࠢ ମ ⥬ ⮡.  ⮡࠭.

⥫ 易. ᭮ , ⮡ ᠬ 砫 ; ⠫ , ମ ࠡ⠫. ⮬ ᯥ樠 㯯 " " ( — ⮢⥫ 設), , ⥫ ⠫ ମ.

㦤 , ⢥ ॡ ᭮, 襭 ᯫ樨 ࠭ᯮ ।.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.