Network Ten Header

䣠⠭ 뫨 㡨 ਪ᪨ ᮫

2017-08-03 12:29:00
⠣ , ᨨ 䣠⠭ ਢ ਪ᪨ 童 㦡.

" 㤭 㦡 ᭮ 뫨 㡨 , 䣠⠭, ", -  ᢮  ।⠢⥫ ⠣ ⠭ . । 塞 ⨢ প, ⮢ 楩᪨ 䣠⠭, ⢥न, ਢ ⢠. "⨢ প ⢥न, 뫠 ⠪ ᥣ , ⢨⥫쭮 ਢ ⢠", - .

᮪⠢ ⠪, ࠢ ⨢ 樨, ந室, १ 줠 ࠬ ⠥ । ᢮ ਢথ ⥣ 䣠⠭ ப ॣ ᬠਢ ⪠ ନ஢ . ஭ ᪠ , ⥣ 㤥 । । , ᮮ頥, த ࠡ ⨬.

⢨ ⨪ 樨 䣠⠭ ᥭ , 㡫᪨ ।ᥤ⥫ 㦥 ᨫ,  쭨, 㤥 ࠡ ᮧ ⥣ 䫨 ᥭ.

樨 䣠⠭ ⠫ । ᫥ , १ ᮪⨢ , 䣠᪮ ࠢ⥫⢮ 﫮 ᥡ ⢥⢥ ⢨ 2014 . ᫥ ᯫ, ᨫ ⠫ ।⢥ ⢮ 졥 묨 .

諮 襩 26 䣠᪨ ᮫ 뫨 㡨 13 ࠭ १ ⠫ ࠩ ஢樨 , ᮮ頥 ⢮ ஭ 䣠⠭. ᨫ ⠪ த 㣨 ࠭. 襩 29 祫 뫨 㡨 ⪨ ࠭ ୨ १ ࠪ-ᠬ㡨⢠ ६ ୨ 訨᪮ த , 䣠⠭.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.