Network Ten Header

⢠ ਧ ⠫ 9 祫

2017-07-17 10:35:00
ந⢨
9 祫 , ய ᫥ , ஥ ந諮 ਧ, ᮮ騫 . 㡡, 15 ४ थ ਧ 室 㯯 㯠. 14 祫 뫨 ⠪ 訬 .

뫨 ஢. ᮮ騫 ᥭ, 訥 - 6 ⥩ 2 13 . 襩 ᫨ 騭 27-⭨ 稭. ⢥ 童 ᥬ 뫨 ᯠᥭ 㡡 , ᪠ ঠ 樨 㭣. 뫨 ⠢ 쭨 ନ, ᮮ頥 CNN-䨫 KNXV.

୥ 뫠 ࠧ饭 ⮣, ன ᫥⢨ ⮯. 뫮 ࠧ饭 , ஬ 室 ᯠ⥫쭠 ⮫. KNXV ᮮ騫, ⪨  ४, ந諮 , ஢ 砫쭨 ୮ ࠭ 㣠 ⥫쬠, , ᯮᮡ 㧭, ᪮쪮  ⢨⥫쭮 㯠, ந諮 娩 ⢨.

㡥ୠ ਧ ᪠ Twitter, 㤠⢮ 㤥 ᥬ, 訬 ᢮ த. " 㡮 ᮡ , ࠣ ⢠ , ᥬ 騭", - ᠫ .cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.