Network Ten Header

ᬠਢ " ⠪"

2017-06-19 11:48:00
1 祫 襩 8 祫 뫨 ᯨ⠫஢ ᫥ ⮣, 訩 ࣮ ࠭ ⮫ ᥢ . ᬠਢ 㯫 ਧ.

᫮ 樨 , 48-⭨ 稭 ঠ 童 ⢥, ⥬ ⮢ ७ 襭 㡨⢮. "ᨬ ⮣, ⨢ ⮩ ⠪, ࠭塞 . 㯫 ᬠਢ ᪨ ", ᪠ 訩 樮 न ਧ .

६- १ ​​ 㤥 ।ᥤ⥫⢮ १砩 ᥤ 쭨. 쬠᪨ ᮢ ⠭ ⨫ , 뢠 "᪮ ⠪". ᪠, ⠥, । ⠪騩 ⢮ , ᬮ ࠭ ᮮ饭 ᢨ⥫, , , 㣨 祫 㫨 ࣮.

樤 쨬 ᯮ짮 ⮬ 㡨⢮ 室 ⮣ . ᪨ -堭 樤 "㦠 ᪨ ". 㯠 ⪨ 㣮 ᪮ , ஬ ஥ 稭 ࠭ 室 த 㡨 ᥤ ࠭.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.