Network Ten Header

࠭ ⨫ ࠪ ਨ

2017-06-19 11:09:00
࠭ ᥭ , ⨫ ᪮쪮 ࠪ 筮 ਨ, 楫 殢 ⢥ ⠪, ᫨ ࠭ 7 .

3 ⨫ ࠭ ⨫ ࠪ 㣮 ࠭ ।⠢ ᮡ 쥧 ᪠ ஫ ࠭ ਥ. ᫠᪮ ॢ樮 ࠭ (IRGC)  ᢮ 樠쭮 ⭮ ᠩ Sepah News, ᪮쪮 ࠪ "-" । 쭮 뫨 饭 ஢樨 ଠ, ࠭.

, 6 㡨 襩 16 祫 ૠ ࠭ ⨫, 饭 ॢ樮 ᭮⥫ 㡫 ⮫ . ⠪ 砩, 﫠 ᥡ ⢥⢥ ࠭.

࠭ ন १ ਨ -ᠤ 졥 ⨢ ⨯ࠢ⥫⢥ ⠭᪨ 㯯 , ᭮ ਩᪮ த . ࠭, ⨪, ᠫ 室 ࠭ "ॠ ᪠". "롮 楫 ᥭ. , ५ , ஢ ࠭".

᪮ 設⢮ ࠭ 㭭᪮ 設⢮ 㤮᪮ ࠢ 㦥 ᥪ⠭ ࠦ.

७ 室 ⨢ ஭ ᨫ⢥ 䫨⮢ ਨ, ᮢᥬ ࠭ 襫 প ᫥ ⮣, ࠭ ᨤ᪮  ࠭, প ਧ.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.