Network Ten Header

- 㡨 室 ᨩ᪮ 㤠 ਨ

2017-06-16 12:03:00
஭ ᨨ ᮮ, ᫥ ᮮ饭 ⮬, - 㡨 室 ᨩ᪮ 㤠 ਨ 諮 .

譠 뫠 ஢ ࠨ ⮫ ⢥ 㯯, , 砫 , ᮮ頥 . "᭮ ଠ樨, ஢ ࠧ , ⢮ ⠪ ࠣ -, ஢ १ ⠪", - ᮮ饭 ⢠ ᮮ⢥⢨ .

᪠ 㯯஢ 㦤 室 த १ ⠪ 뢠  ਤ, ᮮ饭 ⢠, ᮮ頥 .

筮 ⢥ত ଠ樨. 뫮 祭 ᮮ饭 ᬥ ᪮ 㯯஢ -.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.