Network Ten Header

䨭ᮢ 뭪 -. 1 .

2016-08-01 17:42:00
᪫


襤襩 ஢ 뫮 ਪ ᥤ ࠫ쭮 १ࢭ ⥬. ண஢ 諮 , ॣ ⠫ 業 ⠢. ᥬ 童 ୮ ⨪ ணᮢ ࠭ ⠢ ஢ 0,5%, ᥣ 童 ணᮢ ᭨ ⠢ 0,25%. , ⠫쭮 ᢮ 騬 ஢ ⠬. ᭮ ४ - / 諠 ࠭ ࣮ ਤ (1.098) 㫠 孥 (1.14). 祬, ७  稫, ⨦ 孥 ࠭ 㢨 㢥祭 ⪨ 権. ᠥ 쭥 ᯥ⨢, ⥪饩 ᥣ 뢠 ᥤ , ஥ ⮨ 4- . ᫨ ᪠ ⨪ 㤥 , ॣ ᭨ ⠢ 0,5% 0,25%. ஬ ⮣, ७ ணࠬ 㯠 ⨢. ॥ ᥣ, ⠭ 宩 ⠭᪮ , த ᢮ .

/㡫

⭨ ࠫ ᨨ ਭ 襭 ࠭ 祢 ⠢ (10,5%) . ᯮ 樥 㢥祭 ௫ . ஬ ⮣ ண ஬ 㣮 ⥪饬 ஢ 業 ⠢. 祬, ⠡쭠 -।⭠ ⨪ - ⨢ 䠪 㡫, ਮ⠭ ᢮ . , ⠡ 業 , ⢥ ୥ 襥 ६ ਢ ࣮ 65-66 . ਪ᪮ .譨 䮭 ⨨ ᨩ᪨ ᪫뢠 . ஭ ⢥ 業 , 室 饬 ७. ஬ ⮣, ᭨ 0,81% ਪ CSI300. 㣮 ஭, ਪ᪨ 室 , 樨 , ॥. 訬 ண த ஢ ᪨ ᨬ (1970 㭪⮢), 䠪஢, ᨩ᪮ 䮭 뭪 ⮣ , ஬ ᥩ 室.

ᥩ 燐᪨

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.