Network Ten Header

2009-11-20 12:16:00
७ 㡫 , ⮡ .

⮬  砫쭨 ⤥ 졥 䠫訢⭨⢮ ⮬ ࠣ業 ⠫ ࣥ 殢, । "䠪". ᫮, 90 業⮢ 䠫訢 ᨨ 室 㡫.

1000 㡫 ࠧ 1997 㯨 饭 2000 . 2004 뫠 饭 䨪 , ⮬ 뫠 ⥫쭮 ᨫ .

㡫 ࠤ樮 ୠ ᨩ᪨ 䠫訢稪. ⠪ 饬 ᫥ 䠫訢, 2008 , ਬ, ⠢ 95 業⮢. ࠢ, 2007 ⥫ ⠢ 92 業, 2006- - 88 業⮢.

殢 ⠪ ⬥⨫, 䠫訢 ᨨ ⠢ ਨ ୮ , ⠪ 業 䠫訢 ࠭. ᫮, 2008 ࠭ ᨩ᪨ 뫮 㦥 䠫訢 130 㡫, ⮣ 2006 뫠 30 㡫 , ࠭ ᨨ 頫 ᥣ 53 䠫訢 㡫.

⮨ ⬥, 2010 ᨨ ⠭ ᪠ 㡫 , ⠭ 饭. ⮬ 1 2009 ᨨ  10-㡫 , , , ᭨ 饭 ⮣ ⮨⢠.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.