Network Ten Header

⠥ 㧮 堫 ⮫

2009-11-06 09:36:00
ந⢨
ᥢ ந諮 㯭 ஦-࠭ᯮ⭮ ந⢨. ᢥ饭 ண ஢樨 㧮 ⮫ 㣨 ⮬, ᫥ 祣 堫 ⮫ .

१ ந⢨ 19 祫 , 13 뫨 ᯨ⠫஢ ࠧ묨 ࠢ, । Associated Press c 뫪 ⠩᪨ . 稭 ந⢨ ᮮ.

ந室 ⠥ 筮 稭 ॣ㦥 ண, ࠧ, ࠢ 設⢠ ⮬ 宣 ᮡ ࠢ ஦ ⥫ﬨ.

cc

?ﳯʯׯ˯ į￯گ, ǯׯί, ί̯ү, ˯گį, ˯

֯گίǯʯį֯گ ǯʯį

?¯˯ دίد ﳯcگ ﳯ ﳯ دį

֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ֯˯ܯ, ﳯį˯ǯ

دįگ ¯˯ ˯ܯ, ﳯį˯ǯ, ˯ įίʯ˯Я.

?ί߯ ˯ܯ?ί߯ ˯ܯ

?ί߯ ˯ܯ 3D.